Info

Vreemdelingen die zich in Vlaanderen of Brussel komen vestigen, volgen een traject inburgering. Daarbij hoort een cursus Maatschappelijke Oriëntatie, zeg maar een inleiding op het leven hier in België. Deze cursus wordt gegeven in de taal van de inburgeraar, waarbij vooral wordt gefocust op het zelfredzaam maken van de inburgeraar.

Verspreid over 3 agentschappen (Gent, Antwerpen en Vlaanderen) zijn leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie continue bezig met het ontwikkelen van oefeningen, evaluatie-instrumenten, buitenschoolse opdrachten enzovoort.

Via www.climrek.be kunnen deze waardevolle bijdrages makkelijk gedeeld worden met andere leerkrachten.